Zgodovina podjetja

Družinsko podjetje ima svoje korenine v letu 1950, ko je Emil Zavadlav st. (1906 - 1969), nekdanji asistent pri Milanu Vidmarju, na ljubljanskem Viču odprl obrtno delavnico, v kateri je začel izdelovati električne zvonce, varne pred iskrenjem. Šlo je za njegov izum, ki je rešil v tistih časih resen problem nevarnosti eksplozij v industrijskih halah.

Podjetje je svojo ponudbo s časom razširilo tudi na druge elektrotehnične izdelke, predvsem stikala in termočlene, in se vključilo v obrtno zadrugo Elektrovod, kjer je bil Emil Zavadlav st. eden od ustanovnih članov. V 60-tih, ko je vodenje prevzel Emil Mišo Zavadlav (1935 - 2002), je zaposlovalo 15 ljudi.

Časi socializma za podjetništvo niso bili ugodni, in čeprav je bilo gledano z današnjimi očmi izjemno majhno, je tudi naše podjetje postalo lokalnim oblastem moteče, zato so ga poskusili preko davčne uprave uničiti. Čeprav je morda šlo le za nizkotno zamero nekega uradnička, bi jim skoraj uspelo. Emil Mišo je bil prisiljen odpustiti vse zaposlene, sam pa se je zaposlil v Elektrovodu kot direktor. Obrt je prenesel na ženo Marjeto in jo nadaljeval le z izdelavo kabelskih objemk, brez zunanjih zaposlenih.

Podjetje je počasi ponovno zadihalo in razširilo svojo ponudbo z drugimi elektro inštalacijskimi izdelki iz brizganih plastičnih mas, a zaradi slabih izkušenj s socialističnimi oblastmi se raje ni preveč širilo.

Na področju očesne optike podjetje deluje že od leta 1985, ko je optikom ponudilo vrvice za očala. Izdelek je iz ZDA prinesla Anja Zavadlav, nekdanja smučarska reprezentantka in hčerka Emila Mišota. Anja je podjetje v kasnejših letih zapustila, je pa ostala na področju optike. Danes ima svojo optiko v Ljubljani.

Z očalnimi lečami, ki še danes predstavljajo enega najpomembnejših stebrov njegove ponudbe, se je podjetje začelo ukvarjati leta 1991, po neodvisnosti, ko je bilo zaradi izgube dotedanjih trgov v bivši Jugoslaviji, Sovjetski zvezi in na Bližnjem Vzhodu prisiljeno poiskati nove produkte.

V sredini 90-tih je podjetje začelo specialne očalne leče tudi receptno izdelovati. Laboratorij je deloval 15 let, tudi še nekaj časa po tem, ko je podjetje postalo zastopnik enega vodilnih svetovnih proizvajalcev očalnih leč, japonskega giganta Hoya.

Emil Zavadlav ml. je po doktoratu iz logistike na Cornell University v ZDA kako desetletje delal kot svobodni predavatelj na številnih poslovnih fakultetah predvsem v Skandinaviji in Aziji, vodenje podjetja pa je prevzel v letu 1999. Prva leta je samo širil in optimiral poslovanje na področju očalnih leč, v letu 2004, po vstopu Slovenije v EU, pa sta se skupaj z ženo Urško, magistro farmacije, ki se mu je v podjetju pridružila, odločila poslovanje razširiti tudi na druga področja v zvezi z očmi. Takrat se je podjetje tudi preimenovalo v Optimed. Ime simbolno povezuje optiko, medicino in optimizacijo. Moto podjetja je trgu ponuditi najboljše izdelke, povezane z očmi.

Leta 2006 so dotedanji prostori postali podjetju pretesni, zato se je preselilo na sedanjo lokacijo, v novo nastali Tehnološki park Litostroj.
Podjetje danes zaposljuje 12 ljudi in na slovenskem trgu zastopa številne vodilne svetovne proizvajalce, še posebej iz Japonske. Ponosni smo, da zastopamo Hoyo, Menicon in Nidek, podjetja, ki imajo zaradi svoje kakovosti na izjemno zahtevnem japonskem trgu vsako na svojem področju vsaj 40% tržni delež, hkrati pa skrbimo za to, da tudi ostala podjetja, ki jih zastopamo, sodijo v njihovo druščino, saj ravno tako nudijo vrhunske proizvode in storitve.